Постанова Правління Національного банку України від 18 жовтня 2023 року 129 “Про затвердження Змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг”

Постанова Правління Національного банку України від 18 жовтня 2023 року 129 “Про затвердження Змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг”

Підготовка функціональних вимог/технічних завдань та бізнес-вимог до автоматизації процесів з питань банківського нагляду, узгодження їх із замовником та розробником на всіх етапах реалізації, забезпечення тестування програмних рішень. Стрімкий розвиток технологій, удосконалення світової практики, в т.ч регуляцій європейських наглядових органів, зумовлюють необхідність побудови та використання нових технологій, які відповідають вимогам сьогодення щодо здійснення центробанком функції ризик-орієнтованого нагляду. Національний банк, у рамках подальшого посилення своєї інституційної спроможності, впроваджує у банківському нагляді інноваційні регуляторні та наглядові технології (RegTech та SupTech), в т.ч. Інноваційні інструменти для збору, обробки та аналізу даних. Національний банк в рамках проведення внутрішньої трансформації, задля підвищення інституційної спроможності вніс зміни до організаційної структури інституції. Закон також викладає в новій редакції положення Закону” Про банки і банківську діяльність” про державну реєстрацію банків, банківські ліцензії, порядок відкриття відособлених підрозділів банків, про істотну участь у банках, про достатність (адекватності) регулятивного капіталу і зовнішній аудит банків.

Останні новини про зміни в регулюванні банківської діяльності

Акціонери на власний розсуд мають право встановлювати необхідність зазначення типу товариства, що відображається у відповідних положеннях статуту. Але, навіть за таких обставин, з метою приведення статуту у відповідність до законодавства, всі акціонерні товариства зобов’язані прийняти рішення про викладення статуту товариства у новій редакції та зареєструвати відповідні зміни в ЄДР, інакше починаючи з 01 січня 2019 року вони фактично залишатимуться поза правовим полем. Для цього акціонери повинні прийняти рішення про зміни типу товариства з публічного на приватне та рішення про внесення відповідних змін до статуту та внутрішніх положень на загальних зборах акціонерів, або ж пройти процедуру лістингу у встановленому законом порядку.

Державна служба в Апараті Верховної Ради України

Банки зазвичай забезпечують різні методи переказу грошей, такі як міжнародні банківські перекази, перекази на картку та електронні перекази. Вони є важливим елементом фінансової системи, забезпечуючи різні функції для індивідуальних та корпоративних клієнтів. Банки забезпечують розрахункові послуги, що дозволяє здійснювати ефективні та безпечні платежі між різними сторонами. Вони також надають кредити та інші види фінансової підтримки підприємствам та приватним особам, що дозволяє їм здійснювати різні види інвестицій та розвиватися. Банківська справа – це галузь економіки, що вивчає діяльність банків і фінансових установ, їх роль в економіці та взаємодію з клієнтами. Банківська справа займається аналізом функцій банків, таких як зберігання коштів, кредитування, інвестування та фінансового посередництва.

Національний банк вживає чергових заходів для підтримання стабільності банківської системи на час дії в Україні воєнного стану

Як наголосив директор Департаменту реєстраційних питань і ліцензування Національного банку України Леонід Антоненко, це є черговим кроком Національного банку України на шляху до більшої прозорості своєї діяльності. У разі зміни найменування банку опублікований перелік банків міститиме всі найменування окремо, але гіперпосилання з різних найменувань одного й того самого банку вказуватиме на один і той самий файл, у якому відображатиметься всі зміни (у тому числі й перейменування). В рамках впровадження ефективної системи внутрішнього контролю було https://www.4594.com.ua/list/409960 проведено реорганізацію департаменту управління ризиками та створено новий підрозділ – управління фінансових та операційних ризиків. Зловмисник протягом тижня ошукав 27 громадян на суму більше десяти тисяч гривень. Таким чином, усі акціонерні товариства, у тому числі і банки, які не будуть відповідати хоча б одній із заявлених вимог, вважатимуться такими, що не пройшли процедуру лістингу та не здійснили публічну пропозицію власних акцій. Відповідно, до них будуть застосовуватися положення законодавства про приватні акціонерні товариства.

“Особа, призначена на посаду члена Ради Національного банку, має відповідати вимогам, встановленим частинами четвертою і п’ятою цієї статті, протягом усього строку своїх повноважень”. 14) яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання”. Наявність форс-мажорних обставин є виключно підставою для звільнення контрагента від заходів відповідальності (штрафів, пені, підвищених процентів) за порушення взятих на себе зобов’язань, але не звільняє від виконання зобов’язань, встановлених договором. Забороняється підвищення процентної ставки за кредитними договорами, в період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникнення, поширення і розповсюдження епідемій, зокрема коронавірусу (COVID-19).

30 березня 2020 року Верховною Радою прийнято за основу законопроект № 2571-Д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності». За Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України” 19 жовтня 2021 року проголосувало 255 народних депутатів. Є набрання чинності Законом України № 1588 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків» (далі — Закон № 1588). Він був прийнятий з метою покращити процедуру виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів, що, у свою чергу, зумовило надання нових повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд). Приніс для банківського сектору нашої держави ряд суттєвих змін, які в першу чергу стосуються внесення змін до банківського законодавства. Зокрема, було прийнято ряд нових законів, які значно посилюють державне регулювання у банківській сфері та надають відповідним органам більш широкі повноваження для здійснення контролю за учасниками банківського сектору.

Recent Comments
    Categories